Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης.

ΘΕΜΑ :    Παροχή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2016 ? Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

 Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2016, εφόσον ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε μόνοι μας διαγωνισμό για τα πετρελαιοειδή.

Κατόπιν της τούτου και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης δεν θα ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2016), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας. Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2016, δεν θα ξεπερνούν τα 11.050 λίτρα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές να το πράξουν άμεσα στο γραφείο της Διευθύντριας στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης μέχρι την Πέμπτη 4-2-2016 και ώρα 19:00.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ της Δράμας (έντυπα και ηλεκτρονικά), να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                                              ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ 

Αφήστε μια απάντηση

Next Post

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2016 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

 Πρόγραμμα και περιγραφή δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2016 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ? Δωρεάν συμμετοχή σχολείων    Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου στις  2 Απριλίου, έχει σχεδιάσει για το έτος 2016 εκπαιδευτικά