• Σα. Απρ 13th, 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Home
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι Σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας(Αθμια & Βθμια) έχουν δικαίωμα να εκδόσουν κάρτα μέλους βιβλιοθήκης στο όνομα της Σχολικής Μονάδας τους. Κάθε Σχολική Μονάδα που διαθέτει κάρτα μέλους μπορεί να δανείζεται :

  • Μέχρι 30 βιβλία, 30 cd, dvd, vhs, & 30 επιτραπέζια παιχνίδια για χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 εργάσιμες ημέρες.
  • Μέχρι 5 αντικείμενα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (tablets, laptop, mp3players, φορητά dvd players, stream deck, dvd-players) για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών και ανανέωση για άλλες 15 εργάσιμες ημέρες. Οι σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέχρι 5 φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους,  είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε φθορά του εξοπλισμού και επιβαρύνονται με το κόστος της επιδιόρθωσης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμό.