Εφορεία Βιβλιοθήκης – Προσωπικό

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΣΤΟΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΑΣΚΑΛΑ\
ΜΕΛΟΣΜΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-Δρ.ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΟΣΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΜΕΛΟΣΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ /ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΚΑΠΙΑ ΜΑΡΙΑΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΑΝΟΥ ΤΑΝΙΑΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ ΟΔΗΓΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αφήστε μια απάντηση