Εφορεία Βιβλιοθήκης – Προσωπικό

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος

Τοπαλίδης Γεώργιος

Δάσκαλος

Αντιπρόεδρος

Στόϊκου Γεωργία

Δασκάλα

Μέλος

Μεσσής Βασίλειος

Φιλόλογος -Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Μέλος

Καραμπατζάκης Δημήτριος

Μηχανικός Η/Υ

Μέλος

Δασκάλου Αριστοτέλης

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΠΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση