• Κυ. Ιούλ 21st, 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παροχή Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-LINK

  • Home
  • Παροχή Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-LINK

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEALLinkδίνει τη δυνατότητα στις «Βιβλιοθήκες» και στους «Τελικούς Χρήστες» των Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (SecureElectronicDocumentDeliverySystem) «NILDE».  Η πρόσβαση στο σύστημα για τη χρήση της «Υπηρεσίας» γίνεται διαδικτυακά. Οι συμμετέχουσες «Βιβλιοθήκες» και οι «Τελικοί Χρήστες» τους εγγράφονται στο σύστημα και δημιουργούν λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορούν να αποστέλλουν αιτήματα προς την «Υπηρεσία».

Heal-Link_Οδηγός για την εύρεση άρθρου
Αίτηση Παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων του HEAL-LINK

 

Αφήστε μια απάντηση