• Σα. Απρ 13th, 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

 • Home
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

erotisi_682251800

Τι είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Unesco Δημόσια Βιβλιοθήκη ορίζεται κάθε τοπικό κέντρο πληροφόρησης, στόχος του οποίου είναι να παρέχει γνώση και πληροφόρηση, σε αναγνώσιμη μορφή στους χρήστες του.

Πως μπορώ να γίνω μέλος;

Κάθε κάτοικος του Νομού Δράμας, μόνιμος ή προσωρινός, ή κάτοικος άλλης περιοχής, μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή ενός ατόμου στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η συμπλήρωση των ειδικών εντύπων, αφού προηγουμένως διαβάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει 2 είδη καρτών:

 • Κάρτα μέλους ενηλίκων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δανείζεται υλικό της βιβλιοθήκης που κάθε φορά δίδεται για δανεισμό, καθώς και να κάνει χρήση των υπηρεσιών των τμημάτων της βιβλιοθήκης (Media Lab, Κέντρο Πληροφόρησης, Οπτικοακουστικού Τμήματος). Η συγκεκριμένη κάρτα εκδίδεται σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και θεωρούνται ενήλικοι.
 • Παιδική κάρτα μέλους, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες κάτω των 18 ετών να δανείζονται υλικό της βιβλιοθήκης που κάθε φορά δίδεται για δανεισμό από το παιδικό – εφηβικό τμήμα και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τμήματος. Για την εγγραφή ανήλικων ατόμων στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα, με τον οποίο προσέρχεται ο ανήλικος στη Βιβλιοθήκη και συμπληρώνουν μαζί την αίτηση, εφόσον προηγουμένως διαβάσουν και αποδεχθούν τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Χρήστες οι οποίοι διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούν να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη χωρίς συναίνεση του κηδεμόνα τους.

Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Media lab καθώς και του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης(τμημάτων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο).  Μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παραπάνω τμημάτων, μετά τα 13 έτη και  εφόσον υπάρχει η συναίνεση του κηδεμόνα μέχρι να ενηλικιωθούν.

Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη και η απόκτηση οποιασδήποτε από τις 2 αναφερόμενες κάρτες γίνεται δωρεάν, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή την άδεια παραμονής (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό).  Με την εγγραφή του το κάθε νέο μέλος παραλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθώς και κάποιο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Βιβλιοθήκη, ώστε να είναι ενήμερο τόσο για τα δικαιώματα όσο και για τις υποχρεώσεις που του παρέχει η κάρτα μέλους. Οι υποχρεώσεις των χρηστών συνοψίζονται στα εξής:

 • Να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και των επιμέρους τμημάτων της
 • Να φέρουν μαζί τους την κάρτα μέλους για το δανεισμό και τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει δανεισμός καθώς και χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Να φροντίζουν να επιστρέφουν τα τεκμήρια, τα οποία δανείζονται, χωρίς φθορές και εντός των χρονικών ορίων που τους έχουν τεθεί
 • Να σέβονται τους χώρους της Βιβλιοθήκης και να μην προκαλούν καταστροφές
 • Να συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων προκύπτουν κατά την παραμονή τους σε αυτή

Η Κάρτα Μέλους είναι απολύτως προσωπική, δεν εκχωρείται σε άλλους και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Κάρτες Μέλους εκδίδονται καθημερινά εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Για την έκδοση της κάρτας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των κάτωθι προσωπικών δεδομένων και η διατήρησή τους εις το διηνεκές ή μέχρι το μέλος να ζητήσει με έγγραφο αίτημα την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

Επίθετο

Πατρώνυμο

Επώνυμο

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Ημερομηνία Γέννησης

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης του χρήστη σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους που έχει στην κατοχή του από την στιγμή που θα έχει κάνει εγγραφή.  Η Βιβλιοθήκη δεν κρατά σε καμία περίπτωση και για κανέναν σκοπό αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του μέλους.
Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Τα στοιχεία αυτά βοηθούν την Βιβλιοθήκη σε κάθε ανάγκη γραπτής επικοινωνίας με τους χρήστες.  Η επικοινωνία αυτή θα είναι προσωποποιημένη π.χ. ευχαριστήρια για δωρεές ή ειδοποιήσεις για καθυστερημένα βιβλία.που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη. (π.χ. ενημέρωση για κρατήσεις, ειδοποιήσεις για καθυστερούμενα κλπ)
Τηλέφωνο Σπιτιού

Τηλέφωνο Εργασίας

Κινητό Τηλέφωνο

Email

Τα στοιχεία αυτά η Βιβλιοθήκη τα χρησιμοποιεί για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με τα μέλη της που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη. (π.χ. ενημέρωση για κρατήσεις, ειδοποιήσεις για καθυστερούμενα κλπ)
Επάγγελμα Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη με στόχο να μπορεί να προσφέρει και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ομάδες μελών.

Πως γίνεται κάποιος βιβλιοθηκονόμος;

Για να γίνει κάποιος βιβλιοθηκονόμος πρέπει να σπουδάσει στην αντίστοιχη σχολή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 σχολές: α) Η σχολή Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης που βρίσκεται στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης β) Η σχολή Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης στο ΤΕΙ της Αθήνας γ) Η σχολή Αρχειονομίας ? Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τι είναι η καταλογογράφηση;

Η καταλογογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας βιβλιογραφικών εγγραφών, με σκοπό να αποτελέσουν όλες μαζί τον κατάλογο μιας βιβλιοθήκης. Η καταλογογράφηση μπορεί να διακριθεί σε 2 μορφές: στην έντυπη και στην ηλεκτρονική. Η έντυπη καταλογογράφηση αφορά τους παλιούς «ξύλινους δελτιοκαταλόγους που είχαν οι βιβλιοθήκες με τα καρτελάκια και τα δελτία», ενώ η ηλεκτρονική γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού προγράμματος και με τον τρόπο αυτό συγκροτείται ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης.

Τι είναι το ΚΟΗΑ

Το ΚΟΗΑ αποτελεί ένα βιβλιοθηκονομικό λογισμικό, προκειμένου να συμβάλλει στην οργάνωση των αυτοματοποιημένων καταλόγων των βιβλιοθηκών,  στη διάθεση των βιβλιογραφικών τους δεδομένων, στην διάθεση του καταλόγου (OPAC) της βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο  καθώς και στην online πρόσβαση των μελών της βιβλιοθήκης, τόσο στον κατάλογο όσο και στους λογαριασμούς τους για τη διαχείρηση των δανεισμών, κρατήσεων ή ανενεώσεων τους.  Το ΚΟΗΑ παρέχεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δωρεάν από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στο πλαίσιο της Υποστήριξης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

Τι είναι η ταξινόμηση και γιατί είναι απαραίτητο να ταξινομείται το υλικό μιας βιβλιοθήκης;

Η ταξινόμηση είναι ουσιαστικά μία τεχνική εργασία, η οποία έχει ως στόχο της τον ορισμό της θέσης ενός βιβλίου μέσα σε μία βιβλιοθήκη, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Από τον ορισμό αυτό γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα της ταξινόμησης, εφόσον μας επιτρέπει να βρίσκουμε εύκολα και απλά τη θέση ενός τεκμηρίου μέσα σε μία συλλογή.

Τι είναι το ταξινομικό σύστημα Dewey;

Είναι ένα ταξινομικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολλές βιβλιοθήκες παγκοσμίως, προκειμένου να ταξινομήσουν τα βιβλία τους. Το όνομα Dewey έχει δοθεί από τον δημιουργό του, τον Melvil Dewey, ο οποίος ήταν βιβλιοθηκονόμος και δημιούργησε ένα δεκαδικό ταξινομικό σύστημα, χωρίζοντας τη γνώση σε 10 βασικές θεματικές κατηγορίες, με τις υποδιαιρέσεις τους. Το κάθε βιβλίο ανάλογα με το περιεχόμενο του εντάσσεται σε μία από αυτές τις θεματικές κατηγορίες και κατ? αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο ταξινομικός αριθμός του κάθε τεκμηρίου. Επισήμως το σύστημα είναι γνωστό με την ονομασία DDC, δηλ. Dewey Decimal Classification        = Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey.

Τι θεωρείται πληροφοριακό υλικό

Πληροφοριακό υλικό ονομάζουμε το υλικό το οποίο δεν δανείζεται, αλλά επιτρέπεται η χρήση του μόνο εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο όρος «πληροφοριακό», πρόκειται για υλικό το οποίο παρέχει γενικές πληροφορίες για ένα θέμα και για το λόγο αυτό πρέπει να βρίσκεται εντός της Βιβλιοθήκης, ώστε να γίνεται χρήση του από οποιονδήποτε χρήστη επιθυμεί επιπλέον πληροφορίες. Για το λόγο αυτό στο πληροφοριακό υλικό εντάσσονται: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφίες, λευκώματα, χάρτες, πολύτομα έργα, οδηγοί, κατάλογοι.

Υπηρεσίες και Τμήματα της Βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας αντιλαμβανόμενη το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο Νομό Δράμας και την ευρύτερη περιοχή της, ως μία λαϊκή βιβλιοθήκη, έχει εντάξει στις υπηρεσίες της τμήματα και λειτουργίες, με σκοπό τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση των χρηστών της σε κάθε είδους πληροφορία και γνώση.

Τα τμήματα τα οποία λειτουργούν στη Βιβλιοθήκη είναι τα εξής:

 • Media Lab
 • Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
 • Παιδικό – Εφηβικό Τμήμα
 • Οπτικοακουστικό Τμήμα
 • Πληροφοριακό Τμήμα
 • Τμήμα Εφημερίδων – Περιοδικών
 • Δραμινή Βιβλιογραφία – Τοπικό Αρχείο
 • Δανειστικό Τμήμα Ενηλίκων
 • Κύρια Συλλογή
 • Τμήμα Σπάνιων Βιβλίων
 • Κινητή Βιβλιοθήκη (Σταθερή Μονάδα και Βιβλιοαυτοκίνητο)

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στις εξής:

 • Δανειστικές (δανεισμός τεκμηρίων για τους ενήλικες καθώς και για τα παιδιά και τους εφήβους από τα αντίστοιχα τμήματα)
 • Αναγνωστηρίου
 • Πληροφοριακές (μέσω των συλλογών της ή μέσω του διαδανεισμού τεκμηρίων από άλλες βιβλιοθήκες, μαθητικό αρχείο εργασιών)
 • Διαδικτύου και χρήσης νέων τεχνολογιών
 • Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (μέσω του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει το Media Lab)
 • Αναπαραγωγής υλικού (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση, φωτογράφηση υλικού)
 • Κινητής Βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργεί ως σχολική βιβλιοθήκη για τις σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν βιβλιοθήκη

Τι είναι η Κινητή Βιβλιοθήκη;

Η Κινητή Βιβλιοθήκη αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής και είναι ένα βιβλιοαυτοκίνητο ή βιβλιολεωφορείο, το οποίο επισκέπτεται σχολικές μονάδες ή άλλου είδους ιδρύματα (π.χ. κατασκηνώσεις, φυλακές κλπ), προκειμένου να δανείσει υλικό σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τέσσερα  (4) αναγνωστήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της.

 • Το κεντρικό αναγνωστήριο, το οποίο λειτουργεί στον 2ο όροφο, καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών για μελέτη, έρευνα και εκπόνηση εργασιών. Στεγάζεται στο Πληροφοριακό Τμήμα της Βιβλιοθήκης, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση των χρηστών στο υλικό που επιζητούν. Είναι χωρητικότητας περίπου 30 ατόμων και η πρόσβαση στο κοινό είναι ελεύθερη, ακόμη κι αν δεν είναι κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης, δηλ. δεν διαθέτει κάρτα. Στους χώρους του αναγνωστηρίου υπάρχει η δυνατότητα χρήσης lap – top, tablet, κινητό τηλέφωνο κλπ.(υπάρχει δωρεάν wifi σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης).
 • Το δεύτερο αναγνωστήριο βρίσκεται στο Τμήμα Εφημερίδων – Περιοδικών, με στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών του εν λόγω τμήματος, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά του ιδιαίτερου αυτού υλικού και με γνώμονα την αποφυγή φθορών του.
 • Το τρίτο αναγνωστήριο βρίσκεται στο Παιδικό Εφηβικό Τμήμα. Είναι χωρητικότητας 24 ατόμων και η πρόσβαση στο κοινό είναι ελεύθερη, ακόμη κι αν δεν είναι κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης, δηλ. δεν διαθέτει κάρτα.
 • Το τέταρτο αναγνωστήριο βρίσκεται στο Media Lab. Είναι χωρητικότητας 15 ατόμων και η πρόσβαση στο κοινό είναι ελεύθερη, ακόμη κι αν δεν είναι κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης, δηλ. δεν διαθέτει κάρτα, αλλά για να κάνει χρήση των υπολογιστών ή των υπηρεσιών των επιμέρους τμημάτων του Media Lab(music studio, brain pulse room) θα πρέπει να έχει κάρτα μέλους.

Κατά την παραμονή του κοινού στα αναγνωστήρια είναι απαραίτητο οι χρήστες να κάνουν ησυχία, ώστε να μην προκαλείται φασαρία και παρεμποδίζεται το έργο άλλων μελών. Στα αναγνωστήρια δεν επιτρέπεται η χρήση ποτών και τροφών καθώς και η μεταφορά τσαντών. Κατά την είσοδο των μελών στα διάφορα τμήματα της Βιβλιοθήκης υπάρχουν ειδικά ντουλάπια – χώροι αποθήκευσης των χειραποσκευών, τα οποία διαθέτουν κλειδαριές, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια για τα πράγματα των χρηστών.

Δανειζόμενο Υλικό

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει εκτός από βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να δανειστεί:

 • Μέχρι 4 βιβλία συνολικά από όλα τα τμήματα της βιβλιοθήκης
 • Μέχρι 4 επιτραπέζια παιχνίδια
 • Μέχρι 4 dvd, ή cd ή vhs
 • Μέχρι 4 αντικείμενα από τον εξοπλισμό για ψηφιοποίηση ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της βιβλιοθήκης(ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης είναι tablets, Mp3 players, φωτογραφική μηχανή, stream deck, laptop & dvd players, πικάπ, φορητά dvdplayers)

Το δανειζόμενο υλικό(βιβλία, cd, dvd, cdrom, επιτραπέζια παιχνίδια, εξοπλισμός ψηφιοποίησης, φωτογραφική μηχανή, πικάπ) δανείζεται στους χρήστες για 20 εργάσιμες ημέρες και έχουν δικαίωμα για μία (1) ανανέωση για άλλες 10 εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση του υλικού από άλλο χρήστη στο σύστημα βιβλιοθηκονομικής διαχείρισης(ΚΟΗΑ) που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για δεύτερη ανανέωση ή για άμεση επαναχρέωση του υλικού που έχει επιστραφεί από το χρήστη(το υλικό του οποίου έχει συμπληρωθεί ο χρόνος δανεισμού και ανανέωσης όπως προβλέπεται, θα πρέπει να παραμείνει στη βιβλιοθήκη για τουλάχιστον μία εβδομάδα και αν δε δανειστεί τότε ο χρήστης έχει δικαίωμα να το ξαναδανειστεί).

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets, laptop, mp3players, φορητά dvd players, stream deck, dvd-players) δανείζεται στους χρήστες άνω των 18 ετών για 10 εργάσιμες ημέρες με δικαίωμα μίας ανανέωσης για επιπλέον 10 ημέρες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέχρι 5 φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί ξανά ηλεκτρονικό εξοπλισμό μετά την παρέλευση ενός μήνα από την επιστροφή του εξοπλισμού.  Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που δανείζεται και πιθανές φθορές που μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση, αποκαθίστανται από το χρήστη και επιβαρύνεται το κόστος της επιδιόρθωσης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμό.  Σε περίπτωση που χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, του επιβάλλεται δίμηνος αποκλεισμός από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

Η ανανέωση των βιβλίων γίνεται είτε από τους ίδιους τους χρήστες(περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία) είτε τηλεφωνικά.

Το Οπτικοακουστικό υλικό(cd, dvd,Vhs), τα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και ο εξοπλισμός για ψηφιοποίηση ή ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, κατά συνέπεια η ανανέωση του συγκεκριμένου υλικού γίνεται μόνο τηλεφωνικά.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος(KOHA), δεν έχει καμία δικαιοδοσία στη διαχείριση των κρατήσεων των χρήστωνΚατά συνέπεια η διαχείριση των κρατήσεων γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους χρήστες με τους κωδικούς που λαμβάνουν κατά την εγγραφή τους(η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω).

Κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του στη βιβλιοθήκη, αποκτά  δικό του λογαριασμό στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (ΚΟΗΑ) και κωδικούς (username και password) που του δίνουν τη δυνατότητα στη σελίδα του καταλόγου της βιβλιοθήκης (www.drama.publiclibrary.gr), να κάνει αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης online αλλά και να μπορεί εισερχόμενος στο λογαριασμό του, να διαχειριστεί τα στοιχεία του.

Κάθε χρήστης μέσα από το λογαριασμό του έχει τη δυνατότητα:

 • να κάνει αυτόματα, την ανανέωση των βιβλίων του(σύμφωνα με τους κανόνες της βιβλιοθήκης & εφόσον το τεκμήριο που έχει δανειστεί δεν έχει κρατηθεί από άλλον χρήστη στο σύστημα)
 • να κάνει κράτηση σε μέχρι 2 βιβλία, είτε αυτά είναι διαθέσιμα στο σύστημα, είτε είναι δανεισμένα (στην περίπτωση που το βιβλίο είναι διαθέσιμο, μετά την κράτηση δεσμεύεται για 10 εργάσιμες ημέρες στη βιβλιοθήκη και δεν μπορεί να το δανειστεί άλλος χρήστης, στη δε περίπτωση που είναι δανεισμένο, όταν επιστραφεί κατά τη ξεχρέωση το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα και ενημερώνει το χρήστη για την επιστροφή του βιβλίου και έχει περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες για να έρθει να παραλάβει το βιβλίο. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την παρέλευση των 10 εργάσιμων ημερών το βιβλίο αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για δανεισμό από οποιονδήποτε χρήστη.)
 • να δημιουργεί λίστες αγαπημένων βιβλίων για δανεισμό
 • να βαθμολογεί τους τίτλους των βιβλίων που του αρέσουν
 • να κάνει προτάσεις αγοράς προς τη βιβλιοθήκη για τις μελλοντικές αγορές(οι προτάσεις των χρηστών λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στις αγορές βιβλίων)

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής δανεισμού σε χρήστες στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων( για κάθε εργάσιμη ημέρα που ο χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα βιβλία του, αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες αναστέλεται το δικαίωμα δανεισμού π.χ. αν χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει το δανειζόμενο υλικό για 5 εργάσιμες ημέρες, αναστέλεται το δικαίωμα δανισμού για 5 εργάσιμες ημέρες).  Το μέγιστο διάστημα αναστολής δανεισμού είναι οι 180 εργάσιμες ημέρες.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της κάρτας μέλους σε χρήστες που έχει ανασταλεί ο δανεισμός τους για περισσότερες από 3 φορές στη διάρκεια ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα δανεισμού υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για διάστημα ενός έτους.

Δανεισμός Σχολικών Μονάδων

Οι Σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας(Αθμια & Βθμια) έχουν δικαίωμα να εκδόσουν κάρτα μέλους βιβλιοθήκης στο όνομα της Σχολικής Μονάδας τους. Κάθε Σχολική Μονάδα που διαθέτει κάρτα μέλους μπορεί να δανείζεται :

 • Μέχρι 30 βιβλία, 30 cd, dvd, vhs, & 30 επιτραπέζια παιχνίδια για χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 εργάσιμες ημέρες.
 • Μέχρι 5 αντικείμενα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (tablets, laptop, mp3players, φορητά dvd players, stream deck, dvd-players) για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών και ανανέωση για άλλες 15 εργάσιμες ημέρες. Οι σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέχρι 5 φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε φθορά του εξοπλισμού και επιβαρύνονται με το κόστος της επιδιόρθωσης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμό.

Με ποιο τρόπο αποκτά το υλικό της μια Βιβλιοθήκη;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οι οποίοι επιλέγονται για τις προσκτήσεις του υλικού μιας βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη Δράμας επιλέγει το υλικό της σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: τίτλοι νέας κυκλοφορίας, τίτλοι που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με τις προτάσεις τους, βραβευμένοι τίτλοι, αντικατάσταση τίτλων φθαρμένων ? κατεστραμμένων, οι οποίοι προτιμώνται από τους χρήστες, τίτλοι οι οποίοι συμπληρώνουν τις ελλείψεις των συλλογών της βιβλιοθήκης, τίτλοι οι οποίοι περιέρχονται στην κατοχή της βιβλιοθήκης μέσω δωρεάς.

Τι γίνεται όταν ένας χρήστης καταστρέψει κάποιο βιβλίο/ΟΑ υλικό/Ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχει δανειστεί;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το βιβλίο/ΟΑ υλικό/Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό  που κατέστρεψε. Εφόσον το βιβλίο/ΟΑ υλικό/Ηλεκτρονικός εξοπίσμός έχει εξαντληθεί, τότε γίνεται αγορά ενός παρόμοιου βιβλίου/ΟΑ Υλικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Η διαδικασία αυτή επιτελείται πάντοτε σε συνεργασία με το βιβλιοθηκονόμο, στον οποίο απευθύνεται ο εκάστοτε χρήστης.

Τι είναι το βιβλίο εισαγωγής;

Πρόκειται για ένα βιβλίο μεγάλου σχήματος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον έντυπο κατάλογο μιας βιβλιοθήκης, εφόσον σε αυτό καταγράφονται όλα τα τεκμήρια που εισάγονται σε μία βιβλιοθήκη. Σε αυτό καταχωρούνται στοιχεία, τα οποία αποτελούν την ταυτότητα του κάθε τεκμηρίου (π.χ. τίτλο, συγγραφέα, τόπο και χρόνο έκδοσης, αριθμό σελίδων, εκδότη κλπ). Επίσης το κάθε τεκμήριο λαμβάνει από το εν λόγω βιβλίο έναν μοναδικό αριθμό εισαγωγής.

Τι είναι η ψηφιοποίηση;

Η ψηφιοποίηση αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες με τις οποίες επιτελείται η μετατροπή ενός αναλογικού τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή.

Τι ονομάζουμε ψηφιακό τεκμήριο;

Είναι το τεκμήριο του οποίου τα γνωστικά δεδομένα ? οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένα σε μορφή αναγνώσιμη από Η/Υ, δηλ. σε bits.

Τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο;

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι γνωστό και ως e – book. Αποτελεί μία συλλογή πληροφοριών, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ψηφιακή μορφή, δηλ. ηλεκτρονικά. Για την ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου είναι απαραίτητη η ανάγνωση μιας ειδικής συσκευής ή ενός ειδικού λογισμικού στον Η/Υ. Η διάθεση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να γίνεται είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω ενός cd – rom.

Τι είναι τα μεταδεδομένα;

Μεταδεδομένα ονομάζονται οι πληροφορίες ή ένα σύνολο δεδομένων που ορίζουν την ταυτότητα και το περιεχόμενο ενός ψηφιακού αντικειμένου.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου Η/Υ στη Βιβλιοθήκη;

Κάθε χρήστης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας μπορεί να κάνει χρήση του ασύρματου δικτύου της ΔΩΡΕΑΝ και να χρησιμοποιήσει το δικό του Η/Υ / tablet / κινητό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση -για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων- στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης, ο υπάλληλος θα εισάγει τον κωδικό και θα επιτευχθεί η σύνδεση του χρήστη στο ασύρματο δίκτυο της.

erotisi_682251800

Αφήστε μια απάντηση