• Κυ. Ιούλ 21st, 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 • Home
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει εκτός από βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να δανειστεί:

 • Μέχρι 4 βιβλία συνολικά από όλα τα τμήματα της βιβλιοθήκης
 • Μέχρι 4 επιτραπέζια παιχνίδια
 • Μέχρι 4 dvd, ή cd ή vhs
 • Μέχρι 4 αντικείμενα από τον εξοπλισμό για ψηφιοποίηση ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της βιβλιοθήκης(ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης είναι tablets, Mp3 players, φωτογραφική μηχανή, stream deck, laptop & dvd players, πικάπ, φορητά dvdplayers)

Το δανειζόμενο υλικό(βιβλία, cd, dvd, cdrom, επιτραπέζια παιχνίδια, εξοπλισμός ψηφιοποίησης, φωτογραφική μηχανή, πικάπ) δανείζεται στους χρήστες για 20 εργάσιμες ημέρες και έχουν δικαίωμα για μία (1) ανανέωση για άλλες 10 εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση του υλικού από άλλο χρήστη στο σύστημα βιβλιοθηκονομικής διαχείρισης(ΚΟΗΑ) που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για δεύτερη ανανέωση ή για άμεση επαναχρέωση του υλικού που έχει επιστραφεί από το χρήστη(το υλικό του οποίου έχει συμπληρωθεί ο χρόνος δανεισμού και ανανέωσης όπως προβλέπεται, θα πρέπει να παραμείνει στη βιβλιοθήκη για τουλάχιστον μία εβδομάδα και αν δε δανειστεί τότε ο χρήστης έχει δικαίωμα να το ξαναδανειστεί).

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets, laptop, mp3players, φορητά dvd players, stream deck, dvd-players) δανείζεται στους χρήστες άνω των 18 ετών για 10 εργάσιμες ημέρες με δικαίωμα μίας ανανέωσης για επιπλέον 10 ημέρες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέχρι 5 φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί ξανά ηλεκτρονικό εξοπλισμό μετά την παρέλευση ενός μήνα από την επιστροφή του εξοπλισμού.  Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που δανείζεται και πιθανές φθορές που μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση, αποκαθίστανται από το χρήστη και επιβαρύνεται το κόστος της επιδιόρθωσης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμό.  Σε περίπτωση που χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, του επιβάλλεται δίμηνος αποκλεισμός από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

Η ανανέωση των βιβλίων γίνεται είτε από τους ίδιους τους χρήστες(περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία) είτε τηλεφωνικά.

Το Οπτικοακουστικό υλικό(cd, dvd,Vhs), τα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και ο εξοπλισμός για ψηφιοποίηση ή ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, κατά συνέπεια η ανανέωση του συγκεκριμένου υλικού γίνεται μόνο τηλεφωνικά.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος(KOHA), δεν έχει καμία δικαιοδοσία στη διαχείριση των κρατήσεων των χρήστων.  Κατά συνέπεια η διαχείριση των κρατήσεων γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους χρήστες με τους κωδικούς που λαμβάνουν κατά την εγγραφή τους(η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω).

Κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του στη βιβλιοθήκη, αποκτά  δικό του λογαριασμό στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (ΚΟΗΑ) και κωδικούς (username και password) που του δίνουν τη δυνατότητα στη σελίδα του καταλόγου της βιβλιοθήκης (http://drama.publiclibrary.gr/), να κάνει αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης online αλλά και να μπορεί εισερχόμενος στο λογαριασμό του, να διαχειριστεί τα στοιχεία του.  

Κάθε χρήστης μέσα από το λογαριασμό του έχει τη δυνατότητα:

 • να κάνει αυτόματα, την ανανέωση των βιβλίων του(σύμφωνα με τους κανόνες της βιβλιοθήκης & εφόσον το τεκμήριο που έχει δανειστεί δεν έχει κρατηθεί από άλλον χρήστη στο σύστημα)
 • να κάνει κράτηση σε μέχρι 2 βιβλία, είτε αυτά είναι διαθέσιμα στο σύστημα, είτε είναι δανεισμένα (στην περίπτωση που το βιβλίο είναι διαθέσιμο, μετά την κράτηση δεσμεύεται για 10 εργάσιμες ημέρες στη βιβλιοθήκη και δεν μπορεί να το δανειστεί άλλος χρήστης, στη δε περίπτωση που είναι δανεισμένο, όταν επιστραφεί κατά τη ξεχρέωση το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα και ενημερώνει το χρήστη για την επιστροφή του βιβλίου και έχει περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες για να έρθει να παραλάβει το βιβλίο. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την παρέλευση των 10 εργάσιμων ημερών το βιβλίο αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για δανεισμό από οποιονδήποτε χρήστη.)
 • να δημιουργεί λίστες αγαπημένων βιβλίων για δανεισμό
 • να βαθμολογεί τους τίτλους των βιβλίων που του αρέσουν
 • να κάνει προτάσεις αγοράς προς τη βιβλιοθήκη για τις μελλοντικές αγορές(οι προτάσεις των χρηστών λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στις αγορές βιβλίων)

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής δανεισμού σε χρήστες στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων( για κάθε εργάσιμη ημέρα που ο χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα βιβλία του, αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες αναστέλεται το δικαίωμα δανεισμού π.χ. αν χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει το δανειζόμενο υλικό για 5 εργάσιμες ημέρες, αναστέλεται  το δικαίωμα δανισμού για 5 εργάσιμες ημέρες).  Το μέγιστο διάστημα αναστολής δανεισμού είναι οι 180 εργάσιμες ημέρες.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της κάρτας μέλους σε χρήστες που έχει ανασταλεί ο δανεισμός τους για περισσότερες από 3 φορές στη διάρκεια ενός έτους.  Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα δανεισμού υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για διάστημα ενός έτους.

 Δραμινή βιβλιογραφία – Τοπικό Αρχείο

Η Βιβλιοθήκη προκειμένου να λειτουργήσει ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης για την περιοχής της, συλλέγει, επεξεργάζεται και διαθέτει στο κοινό της όλα τα τεκμήρια που αφορούν τη Δράμα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της. Πρόκειται για τεκμήρια που είτε αφορούν το Νομό Δράμας, είτε έχουν εκδοθεί από Δραμινούς συγγραφείς, είτε έχουν εκδοθεί στην έδρα του Νομού. Τα τεκμήρια αυτά δεν δανείζονται (με εξαίρεση κάποια τα οποία υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα), αλλά ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα αξιοποιήσει εντός της Βιβλιοθήκης και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται (μέσω φωτοτύπησης, φωτογράφησης, σάρωσης).