• Κυ. Οκτ 17th, 2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πλαίσιο επαναλειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας -γ’ φάση

Για το χρονικό διάστημα  από 22/6/2021 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας εναρμονιζόμενη με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κεντρικής Διοίκησης…

Πλαίσιο επαναλειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – β’ φάση

Χρονικό διάστημα  7/6/201 – 18/6/2021 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας εναρμονιζόμενη με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κεντρικής Διοίκησης (Εγκύκλιος…