Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες της βιβλιοθήκης

Next Post

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας  από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ λόγω θετικού κρούσματος σε άτομο του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει εφόσον ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι  και γίνει απολύμανση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.