ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Από σήμερα 29 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΔΥ…είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας  σε όσους εισέρχονται στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας μάσκα, διαφορετικά δε θα επιτρέπεται η είσοδός σας στη βιβλιοθήκη.

***ΔΕ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΓΚΙΣΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ***