ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το 2017

Ζητούνται προσφορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2017 ? Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας 

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2017, εφόσον η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μόνη της διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών.

     Κατόπιν τούτου και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2017), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας.

     Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2017, δεν θα ξεπερνούν τα 8.639 λίτρα (θέρμανσης και κίνησης) και σε δαπάνη τις 8.500 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές να το πράξουν άμεσα στο γραφείο της Διευθύντριας στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης μέχρι την Τρίτη 28-2-2017 και ώρα 15:30.

      Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ της Δράμας (έντυπα και ηλεκτρονικά), να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Next Post

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2017

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε ανάθεση για τις εργασίες επισκευής ? συντήρησης των ανελκυστήρων που διαθέτει, έναν μεγάλο για το κοινό και έναν μικρό για μεταφορά βιβλίων, για το οικ. έτος 2017, προσκαλεί κάθε