Παροχή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2015 ? Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

ΘΕΜΑ :    Παροχή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2015 ? Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

 

Ζητείται προσφορά για πετρέλαιο θέρμανσης – 2015 – ΜΜΕ ΔΡΑΜΑΣ

Ζητείται προσφορά για πετρέλαιο θέρμανσης – 2015

 

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2015, εφόσον σύμφωνα με το πρακτικό αρ. 29/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και αρ. απόφασης 546/2014, τα ΝΠΔΔ της Περιφέρειας ΑΜΘ εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν μόνα τους διαγωνισμούς προμήθειας πετρελαιοειδών από τις δικές τους υπηρεσίες.

Κατόπιν της απόφασης αυτής και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2015), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας. Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2015, δεν θα ξεπερνούν τα 7.500 λίτρα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ της Δράμας (έντυπα και ηλεκτρονικά), να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

                                    

                                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

                           

           

Αφήστε μια απάντηση

Next Post

Το εκπαιδευτικό ταξίδι " Από την έρευνα στη διδασκαλία" - Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015  Το εκπαιδευτικό ταξίδι  «Από την έρευνα στη διδασκαλία» ολοκληρώνεται με τελευταίο σταθμό τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ