• Σα. Ιούν 25th, 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

“Τα φύλλα που μιλάνε” – Εκπαιδευτική δράση για το βιβλίο 2022

ByDHKEBI DRAMAS

Μαρ 2, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας σε συνεργασία με το Exploration Children’s Museum θα φιλοξενήσει τη μουσειοσκευή που αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το βιβλίο: “Τα φύλλα που μιλάνε”. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε παιδιά Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου και θα υλοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη με τη χρήση της μουσειοσκευής που θα αποστείλει το μουσείο. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Δράμα είναι 14-18 Μαρτίου 2022.

Η εν λόγω δράση ταξιδεύει στις βιβλιοθήκης όλης της χώρας και για φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να τη φιλοξενήσουμε και στην πόλη της Δράμας. Για τη συμμετοχή της τάξης απαιτείται τηλεφωνική προεγγραφή από το Σχολείο. Επειδή οι θέσεις θα είναι συγκεκριμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.