• Πα. Μάι 20th, 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πλαίσιο επαναλειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας

ByDHKEBI DRAMAS

Μάι 23, 2021

Α΄ Φάση επαναλειτουργίας 24/5/2021 – 4/6/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 24/5/2021 ξεκινά η επαναλειτουργία όλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-5-2021, ΦΕΚ 2141/Β΄/22-5-2021.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας θα επανεκκινήσει τις υπηρεσίες της σταδιακά και σύμφωνα με ένα πλαίσιο λειτουργίας τριών (3) φάσεων, αφενός για την ομαλή επαναλειτουργία της και αφετέρου για την προστασία τόσο του προσωπικού της όσο και των χρηστών της.

 • Για το χρονικό διάστημα από 24/5/2021 μέχρι 4/6/2021 η Βιβλιοθήκη θα δέχεται μόνο επιστροφές των βιβλίων, των οποίων η επιστροφή έχει καθυστερήσει λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, θα μπορούν οι χρήστες να κλείνουν τα ραντεβού τους για τη β΄ φάση της επαναλειτουργίας, που θα αφορά το χρονικό διάστημα από 7/6/2021 έως 18/6/2021. Τα ραντεβού θα μπορούν να τα κλείσουν είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά
 • Οι επιστροφές των βιβλίων θα γίνονται στα γκισέ του 1ου και 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης και ο μέγιστος χρόνος παραμονής θα είναι 10΄.
 • Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που θα εξυπηρετούνται στα γκισέ για τις επιστροφές θα είναι 2 άτομα στον πρώτο όροφο και 2 άτομα στον δεύτερο όροφο, σύμφωνα και με τη χωροθέτηση του κτιρίου της βιβλιοθήκης
 • Για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η χρήση μάσκας καθώς και η ορθή εφαρμογή της στο πρόσωπο. Επίσης κατά την είσοδό τους οι χρήστες θα χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που διατίθενται στους δύο ορόφους
 • Τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την παραμονή των χρηστών στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης, ήτοι απόσταση 1,5 μέτρου τόσο αναμεταξύ τους όσο και από τους υπαλλήλους
 • Η επιστροφή των βιβλίων θα γίνεται σε ειδικά κουτιά, τα οποία θα υπάρχουν στους δύο ορόφους, όπου τα βιβλία θα παραμένουν για 72 ώρες πριν καθαριστούν και ταξιθετηθούν στα ράφια, για λόγους ασφαλείας
 • Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για τους χρήστες, κατά την α΄ φάση επαναλειτουργίας, είναι 08:30 – 15:30
 • Για τις περιπτώσεις των φοιτητών, ερευνητών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εφόσον η Βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες (π.χ. φωτοτύπιση ή σκαννάρισμα τεκμηρίων και παραλαβή τους με ραντεβού) όχι όμως δανεισμός βιβλίων
 • Τόσο τα αναγνωστήρια, όσο το Media Lab καθώς και οι αίθουσες με τους υπολογιστές στην παρούσα φάση δεν θα διατίθενται προς χρήση από το κοινό
 • Οι επισκέψεις σχολείων ή άλλων γκρουπ καθώς και οποιουδήποτε είδους εκδηλώσεις δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν για τις επόμενες 4 εβδομάδες
 • Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν τηρούν τα αναφερόμενα μέτρα ασφαλείας, δεν θα εξυπηρετούνται