ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας 

από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

λόγω θετικού κρούσματος σε άτομο του προσωπικού της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει εφόσον ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι 

και γίνει απολύμανση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.