Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες της Βιβλιοθήκης για το οικ. έτος 2020