Πλαίσιο Επαναλειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας μετά την πανδημία του COVID – 19

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας εναρμονιζόμενη με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΥΑ απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31-5-2020, (ΦΕΚ Β’/ 2087/31-5-2020) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρά στην επαναλειτουργία της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των χρηστών της και την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων της.

Η επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης θα γίνει σταδιακά και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από τον διεθνή οργανισμό των βιβλιοθηκών (IFLA) καθώς και τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού ανά τον κόσμο. Η επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις παρακάτω επισημάνσεις

  • Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας θα επαναλειτουργήσει σύμφωνα με ένα πλαίσιο λειτουργίας τριών (3) φάσεων. Η α’ φάση θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 2/6/2020 – 12/6/2020, όπου η Βιβλιοθήκη θα υποδέχεται τους χρήστες της στην είσοδο του κτιρίου και μόνο για επιστροφές βιβλίων. Το ωράριο των επιστροφών θα είναι καθημερινά 10:00 – 14:30
  • Κατά την α’ φάση λειτουργίας το κοινό θα μπορεί να κλείνει τα ραντεβού που θα επακολουθήσουν στη β’ φάση λειτουργίας και θα αφορούν και το δανεισμό βιβλίων. Η β’ φάση λειτουργίας θα αφορά το χρονικό διάστημα 15/6 – 30/6. Κατά την εν λόγω χρονική περίοδο θα συνεχίζεται η επιστροφή των βιβλίων και θα ξεκινήσει ο δανεισμός. Για τον δανεισμό θα προϋπάρχει ραντεβού των χρηστών (περίπου 15 λεπτών) προκειμένου να παραλάβουν τα βιβλία που θα έχουν κρατήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης
  • Παρακαλούμε μην εισέρχεσθε στη Βιβλιοθήκη εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ή έχετε πυρετό. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό μας
  • Οι χρήστες κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη πρέπει να κρατούν τις απαιτούμενες αποστάσεις αναμεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό, ήτοι  δύο (2) μέτρα
  • Για τις περιπτώσεις των φοιτητών, ερευνητών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εφόσον η Βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες (π.χ. φωτοτύπιση ή σκανάρισμα τεκμηρίων και παραλαβή τους με ραντεβού) όχι όμως δανεισμός βιβλίων
  • Η επιστροφή των βιβλίων από τους χρήστες θα γίνεται εφόσον αυτά είναι τοποθετημένα μέσα σε σακούλες και θα ρίπτονται στα ειδικά κουτιά, τα οποία θα είναι τοποθετημένα στην κεντρική είσοδο της Βιβλιοθήκης. Κατά την εναπόθεση της σακούλας στα ειδικά κουτιά οι χρήστες πρέπει να φορούν γάντια. Εάν δεν διαθέτουν γάντια μπορούν να ζητήσουν από τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα σημειώνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της κάρτας μέλους σε μία λίστα και τα βιβλία θα ξεχρεώνονται όταν εξέλθουν από το χρονικό διάστημα που θα τίθενται σε καραντίνα
  • Τα βιβλία στο τέλος της ημέρας θα μεταφέρονται με τα ειδικά κουτιά σε άλλο χώρο και θα παραμένουν σε καραντίνα για 72 ώρες. Κατόπιν θα απολυμαίνονται και θα μεταφέρονται στα ράφια
  • Για το χρονικό διάστημα των επόμενων 4 εβδομάδων δεν θα διατίθενται οι υπηρεσίες της χρήσης του τμήματος περιοδικών – εφημερίδων, της χρήσης των αναγνωστηρίων, του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης καθώς και του Media Lab
  • Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης για την καλοκαιρινή περίοδο