Στελέχωση της Βιβλιοθήκης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας-ΔΗΚΕΒΙ Δράμας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε ο 1ος κύκλος κινητικότητας για το 2019 στις 32/12/2019, και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

Οι αιτήσεις για μετάταξη ξεκινάνε στις 3/12/2019 και έχουν προθεσμία μέχρι τις 17/12/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα τυπικά προσόντα για κάθε θέση στο σύστημα της Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.