Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας