Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες της Βιβλιοθήκη για το οικ. έτος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για fan – coil – 2019 – αρ. 11
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξοπλισμού ψηφιοποίησης – 2019 – αρ. 7
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχοαπορροφητικά – 2019 – αρ. 5
  4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παιδικά έπιπλα από πλαστικό – 2019 – αρ. 8
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμηθ. βιβλιοστασίων και σταντ οπτικοακ. – 2019 – αρ. 4
  6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων για παιδικό και τμήμα ενηλίκων – 2019 – αρ. 10
  7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνική υποστήριξη ηλεκτ. υπολ. & περιφ. συσκευών – 2019 – αρ. 3
  8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικό συντήρ. βιβλίων και βιβλμικης επεξεργ. βιβλιων – 2019 – αρ. 6