Χριστουγεννιάτικες Δράσεις της βιβλιοθήκης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1) Φτιάχνουμε τα χριστουγεννιάτικα μας στολίδια στη Βιβλιοθήκη. Πέμπτη 20/12/2018,  17:30 – 19:00.  Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 6 – 12 ετών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός παιδιών 25.

2) Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες με τους μικρούς μας φίλους στη Βιβλιοθήκη. Δευτέρα 24/12/2018, 10:00 – 11:00. Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 2 – 5 ετών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιτότητας. Μέγιστος αριθμός παιδιών 20.
3) Φτιάχνουμε τα χριστουγεννιάτικα μας στολίδια στη Βιβλιοθήκη. Πέμπτη 27/12/2018, 17:30 – 19:00. Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 6-12 ετών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός παιδιών 25.

4) Τραγουδάμε, χορεύουμε, λύνουμε γρίφους και περιμένουμε τη νέα χρονιά στη Βιβλιοθήκη. Παρασκευή 28/12/2018, 11:00 – 12:30. Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 8-14 ετών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός παιδιών 25.