Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες της Βιβλιοθήκη για το οικ. έτος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 HY Lenovo – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 ηλεκτον. υπολογιστές – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοστασια, σταντ περιοδ., καροτσια βιβλιων – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έπιπλα για διαφ. τμήματα – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρονικό εξοπλ. και καρέκλες – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμ. βιβλίων για Τμήμα Ενηλίκων και Παιδικό Τμήμα – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμ. βιβλίων παιδικών – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμ. σταντ τηλεορ. & λοιπός ηλεκτρον. εξοπλισμός-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνική υποστήριξη ηλεκτ. υπολ. & περιφ. συσκευών – 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικό συντήρησης βιβλίων – 2018

Next Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ