ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ζητούνται προσφορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2018 – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

 

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2018, εφόσον η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μόνη της διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών.

Κατόπιν τούτου και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2018), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας.

Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2018, δεν θα ξεπερνούν τα 8.612,50 λίτρα (θέρμανσης και κίνησης) και σε δαπάνη τις 8.500 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 5/3/2018 και ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 9/3/2018 έως τις 14:30.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ της Δράμας (έντυπα και ηλεκτρονικά), να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

                                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Next Post

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ   Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2018, διοργανώνει έναν μήνα εκπαιδευτικών