Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης.

ΘΕΜΑ :    Παροχή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2016 ? Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας  Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για το οικ. έτος 2016, εφόσον ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε μόνοι μας διαγωνισμό για τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης..